Velkommen

Matematikk for økonomi og samfunnsfag er skrevet for metodekurset i det treårige bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Innholdet er lagt tett opp til rammeplan for treårig bachelorstudium i økonomi og administrasjon, men læreboken kan også benyttes på høyskoler og universiteter som innleder studiet med et kurs i matematikk/statistikk/metode tilsvarende fem til ti studiepoeng.

Boken er lagt opp for studenter med lite matematisk kompetanse. Forfatterne går derfor meget grundig til verks i begynnelsen. Etter hvert som leseren blir fortrolig med matematisk tankegang, økes tempoet noe. Det første kapitlet, «Grunnleggende emner (med bootcamp-øvelser i regning)», kan leses som et forkurs.

Forfatterne har lagt mer vekt på å utvikle leserens intuitive matematiske forståelse enn teorigjennomgang og bevisførsel. Eksempler og oppgaver er valgt med tanke på at leseren skal bli fortrolig med reelle problemer fra økonomi og samfunnsfag.

Noen oppgaver, eksempler og modeller er løst ved hjelp av regneark. De aktuelle Excel-filene er tilgjengelig på denne hjemmesiden slik at du kan arbeide videre med dem på din egen maskin. Hjemmesiden inneholder også alle figurene i boken og et utvalg eksamensoppgaver med løsningsforslag.

Til lærebokens oppgaver finnes en egen løsningsbok, Matematikk for økonomi og samfunnsfag. Løsningsforslag, som gir deg detaljerte løsninger på omtrent halvparten av oppgavene i boken, samt fasitsvar på de øvrige oppgavene.

Kjøp bøkene

Hovedbok og løsningsforslag kan kjøpes i nettbutikken til Cappelen Damm.